Neue Kathedrale des erotischen Elends

Deze URL maakt deel uit van een net-verschijning genaamd Neue Kathedrale des erotischen Elends.

Wat dat inhoudt is niet erg duidelijk, u kan de kathedraalbestanden onder http://www.vilt.net/nkdee raadplegen in de hoop iets meer te vernemen daaromtrent.

De auteur zelf is zoals gebruikelijk eerder zwijgzaam rond het Gebeuren, er heerst in ruime mate verwarring in de rangen van Kathedraal(voor)gangers. Als er verandering in de situatie komt bent u bij de eerste die het zal vernemen, daar kan u vanop aan!

Voor recent werk van dv kan u terecht op vilt.wordpress.com

Het Corpore Chiastica Tournante

Advertenties